KONTAKTY
Prevádzkovateľ
AK Facility Services, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

odd.: Sro, vložka číslo: 97669/B

IČO: 47670410  |  DIČ: 2024046596  |  IČ DPH: sk2024046596

  • Na varte 2/B, 831 O1 Bratislava

  • +421 (0) 918 881 999

  • kormondi@ak-fs.sk

Kablo Bratislava
  • Karadžičová 2, Twin City Blok A,, 821 08 Bratislava

  • +421 9O7 612 113

  • kablo1@kablo.coffee

Kablo Trenčín
  • Gen. M. R. Štefánika 426, 911 01 Trenčín

  • +421 9O7 612 113

  • ocmax@kablo.coffee